เครื่องปิดปากกล่องด้วยเทปกาว-บนและล่าง-รุ่น-FXJ-6050

Packaging